Utveckling av digitala tjänster

Jag hjälper er att hitta nya affärs eller lönsamhetsmöjligheter genom digitala verktyg och tjänster. Allt från interna system till e-handel och IOT.

Analys & Visualisering

Genom lösningar för att analysera och visualisera data från olika system kan ni förstå och agera på vad som händer på i er verksamhet.

Kravställa mot leverantörer

Ibland är det inte helt enkelt att reda ut vad man får, eller om det är det kommer att bli som man tänkt sig. Jag hjälper er genom att föra er talan och bevaka era intressen.

Utveckling över 10 år

Historien om Mevolution

  

Efter många års arbete inom olika ledande positioner inom produktutveckling och processutveckling inom bla Assa Abloy startade jag Mevolution 2007. Sedan dess har jag hjälpt företag att utveckla och förstå sin verksamhet genom att använda teknik på olika sätt. Styrkan har hela tiden varit förmågan att förstå kundens strategi, behov och verksamhet för att omvandla det till tekniska lösningar.

signum

Exempel

Kunder

  

Att få jobba i vitt skilda branscher med olika fokus och stadier är mycket stimulerande och något jag gärna gör. Att känna på tempot och den snabba entreprenörsandan ena dagen för att nästa prata om hur vi kan förändra en jätteorganisations säljfokus eller effektivisera en intern process. Jag har alltid jobbat i en internationell miljö med kollegor från hela världen och lärt mig både uppskatta och respektera olika kulturer.